Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2009 » lipiec 2009

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 455/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu "Lepsza kadra"
  UCHWAŁA Nr 454/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 453/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie z dniem 1 września 2009r. nowych zawodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im dr ppłk. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 452/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek
  UCHWAŁA Nr 451/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 450/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 449/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Czerwonak w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 448/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 447/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Czerwonak i gminy Swarzędz w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 446/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 445/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Stęszew w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 444/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Stęszew w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 443/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 442/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 441/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 440/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Stęszew w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 439/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA Nr 438/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA Nr 437/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego /M. Klar/
  UCHWAŁA Nr 436/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego/M. Jałowiec-Sawicka/
  UCHWAŁA Nr 435/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego /J. Kasica/
  UCHWAŁA Nr 434/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego /M. Byczyński/
  UCHWAŁA Nr 433/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 432/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 431/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Kórnik w Powiecie Poznańskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 430/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Gąsawa w Powiecie Żnińskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 429/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do prowadzenia i rozliczenia przedsięwzięcia pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego"
  UCHWAŁA Nr 428/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdy Siwej - Sarnowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 427/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Macieja Bejnarowicza - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 426/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Sobalak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 425/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Bochyńskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 424/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Lubawej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 423/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Jałowiec - Sawickiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 422/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marleny Klar - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 421/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Korbala - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 420/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kasicy - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 419/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Zborowskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 418/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Bieleckiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 417/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Byczyńskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 416/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Roberta Woźniaka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 415/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Artura Suskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 414/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Andryszaka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 413/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia Izabeli Napiecek do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA Nr 411/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu długoterminowego kredytu wraz z jego obsługą
  UCHWAŁA Nr 410/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2