Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2007 » grudzień 2007

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 192/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 191/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 190/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 189/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 188/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 187/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu na rzecz...
  UCHWAŁA Nr 186/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Pani Barbary Balcerzak - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu do realizacji w imieniu Powiatu ...
  UCHWAŁA Nr 185/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 184/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 183/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 182/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA Nr 181/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 180/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 179/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 178/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 177/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 176/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 175/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011, z perspektywą na lata 2012 - 2019" przyjętego ...
  UCHWAŁA Nr 174/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 173/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok