Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2008 » czerwiec 2008

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 266/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Wągrowiecki pożyczki i kredytu.
  UCHWAŁA Nr 265/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok
  UCHWAŁA Nr 264/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP nr 2 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Renowacja budynku szkoły ZSP nr 2
  UCHWAŁA Nr 263/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu długoterminowego kredytu wraz z jego obsługą
  UCHWAŁA Nr 262/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulicy dr P. Kowalika i ul. Polnej
  UCHWAŁA Nr 261/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wypłaty odszkodowania za zajęcie nieruchomości wydzielonej pod drogę powiatową - ul. Dworcową w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 260/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Iwony Brudz - Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu - przed sądami ...
  UCHWAŁA Nr 259/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Iwony Brudz - Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu - przed sądami ...
  UCHWAŁA Nr 258/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie
  UCHWAŁA Nr 257/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 256/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Osada I " w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 255/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Pana Jacka Michalaka - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu do prowadzenia i rozliczania przedsięwzięcia