Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2009 » grudzień 2009

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 539/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 538/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 537/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy do składania oświadczeń woli w sprawach powiatu związanych z bieżącą działalnością Ośrodka
  UCHWAŁA Nr 536/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 535/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 534/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 533/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych przez Miasto i Gminę Gołańcz na ...
  UCHWAŁA Nr 532/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych przez Gminę Mieścisko na realizację ...
  UCHWAŁA Nr 531/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych przez Gminę Wapno na realizację ...
  UCHWAŁA Nr 530/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do zdjęcia z ewidencji środków trwałych i nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Wągrowca nakładów ...
  UCHWAŁA Nr 529/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa.
  UCHWAŁA Nr 528/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
  UCHWAŁA Nr 527/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 526/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 525/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 524/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010roku.
  UCHWAŁA Nr 523/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 522/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 521/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 520/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 519/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  UCHWAŁA Nr 518/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie...
  UCHWAŁA Nr 517/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 455/ 2009 z dnia 29 lipca 2009 roku.
  UCHWAŁA Nr 516/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 515/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 514/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Osada III".
  UCHWAŁA Nr 513/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA Nr 512/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA Nr 511/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 510/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej i form ich zlecania organizacjom pozarządowym o pomocy społecznej
  UCHWAŁA Nr 509/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rzecz MOPS w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 508/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom