Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wersja do druku

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Zbigniew Byczyński
pokój nr 7
tel. 067 2680-516
fax.: 0-67 26-27-888
e-mail: rzecznikkonsumenta@wagrowiec.pl

Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w następujące dni:

poniedziałek      8:00 – 16:00
środa                  7:30 – 14:30
piątek                  7:30 – 14:30

* w każdy inny dzień tygodnia po uprzednim umówieniu spotkania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów. Do podstawowych zadań Rzecznika należy w szczególności:

1. Zapewnienie konsumentom poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów w sprawach dotyczących: umów sprzedaży, składania reklamacji na wyroby i usługi dotknięte wadą, w ramach niezgodności towaru z umową lub gwarancji.

2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumenta,

3. Prowadzenie mediacji między konsumentem, a sprzedawcą z wykorzystaniem w sprawach spornych sądów konsumenckich, działających przy jednostkach Inspekcji Handlowej.

4. Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w okresie ochrony praw konsumentów.

6. Współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Inspekcją Handlową oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.


Proponowany wzór wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika do pobrania poniżej.

Załączone dokumenty
  wzór wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika (21.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kinga Basiura, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kinga Basiura, Data wprowadzenia: 2009-07-14 13:13:54, Zatwierdził do publikacji: Kinga Basiura, Data publikacji 2009-07-14 13:17:24, Ostatnia zmiana: 2009-07-22 11:41:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4744