Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » marzec 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 201/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń gospodarczych i garażowych po byłym gospodarstwie pomocniczym usytuowanych na nieruchomości położonej w Gołańczy przy ...
  UCHWAŁA NR 200/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu
  UCHWAŁA NR 199/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie korekty harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu za luty 2004 podjętego Uchwałą Nr 159/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2004 r.
  UCHWAŁA NR 198/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2003 rok
  UCHWAŁA NR 197/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 26/2 położonej w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej dotyczącej lokalizacji lokalizacji Ośrodka Szkolenia ...
  UCHWAŁA NR 196/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 120/17 położonej w Wągrowcu przy ul. Malinowej dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego ...
  UCHWAŁA NR 195/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 1721/4 położonej w Wągrowcu przy ul. Ogrodowej 3 dotyczącej rozbudowy istniejącego budynku ...
  UCHWAŁA NR 194/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 2645/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Ks. Wujka 2 dotyczącej lokalizacji budynku gospodarczego w ...
  UCHWAŁA NR 193/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 3585 położonej w Wągrowcu przy ul. Skośnej 13 dotyczącej dobudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 192/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla podziału nieruchomości oraz przeznaczenia terenu działki nr ewid. 326 położonej w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej
  UCHWAŁA NR 191/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 15 położonej w Piotrkowicach nr 5 gm. Damasławek dotyczącej budowy fundamentu w postacji płyty ...
  UCHWAŁA NR 190/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu działek nr 9083/1, 705/2, 673, 681/1, 705/1 położonych w Wągrowcu przy ...
  UCHWAŁA NR 189/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu działek nr 472, 473, 498, 514, 522, 521, 523, 527, 528, 530, 276, 275/9, 269/15...
  UCHWAŁA NR 188/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu działek nr 1558/9, 1558/14, 1573/2, 4194, 4196, 2479/2, 2735/1, 2887 ...
  UCHWAŁA NR 187/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Wągrowieckiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 186/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 185/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA NR 184/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA NR 183/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Walki Młodych i Księdza Edwarda Mrotka w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 182/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 5084/2, 5085, 2507/2 położonych w Wągrowcu przy ul. 11-go Listopada dotyczącej przebudowy linii ...
  UCHWAŁA NR 181/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 549/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Kasprowicza 44 dotyczącej lokalizacji pawilonu handlowego ...
  UCHWAŁA NR 180/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ...
  UCHWAŁA NR 179/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 2842/5 i nr 2842/6 położonych w Wągrowcu przy ul. 11 Listopada dotyczącej lokalizacji pawilonu ...
  UCHWAŁA NR 178/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 3908 położonej w Wągrowcu przy ul. Marcinkowo dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 177/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 3444 położonej w Wągrowcu przy ul. Skockiej dotyczącej rozbudowy sklepu - akcesoria pogrzebowe
  UCHWAŁA NR 176/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 3054 położonej w Wągrowcu przy ul. Harcerskiej 12 dotyczącej rozbudowy istniejącego domu mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 175/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 2562 położonej w Wągrowcu przy ul. Powstańców Wlkp. dotyczącej zadaszenia miejsc postojowych ...
  UCHWAŁA NR 174/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 397 położonej w Wągrowcu przy ul. Ustronie dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 173/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r.w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Gołańczy przy ul. Walki Młodych, stanowiących własność Powiatu ...
  UCHWAŁA NR 172/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 04 marca 2004 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Gołańczy przy ul. Margonińskiej, stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego