Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150100
od 16 czerwca 2003 r.

Historia zmian artykułu
  2015-06-18 11:04:40   Łukasz Lemanski   Utworzenie
  2015-07-03 10:21:49   Dariusz Przesławski   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2015-07-14 14:31:13   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-07-15 14:13:17   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-07-16 14:17:30   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-07-17 12:56:06   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-07-23 14:03:05   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-07-24 15:00:15   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-03 13:48:30   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-03 13:49:17   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-05 10:39:29   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-12 08:06:38   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-13 11:41:44   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-26 15:11:15   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-27 09:09:41   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-08-31 09:42:01   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-01 09:02:19   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-01 09:29:01   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-02 09:28:35   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-03 09:44:45   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-10 09:53:54   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-14 09:07:24   Dariusz Przesławski   Aktualizacja
  2015-09-21 09:23:28   Dariusz Przesławski   Aktualizacja