Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2013 » sierpień

Artykuły
  UCHWAŁA NR 519/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 507/2013 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2426P relacji Sobota - Pawłowice - Kiekrz
  UCHWAŁA NR 518/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 505/2013 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2450P relacji Strykowo - Rybojedzko
  UCHWAŁA NR 517/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie przedst. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wągr., o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finans. ZOZ i PBP za I półrocze 2013 r.
  UCHWAŁA NR 516/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 515/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 514/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 513/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu na rzecz ZSP nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 512/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 511/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 sierpnia 2013r. w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego
  UCHWAŁA NR 510/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w tym w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w Jaworówku
  UCHWAŁA NR 509/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2389P relacji Głuchowo - Chomęcice, o długości 2,289 km, na terenie gm. Komorniki dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 508/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2470P relacji Borówiec - Kórnik, o długości 5,095 km, na terenie gm. Kórnik dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 507/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2426P relacji Sobota - Pawłowice - Kiekrz - gr. powiatu, gm. Rokietnica, dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 506/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2474P relacji Biernatki - gr. powiatu na odcinku położonym w gm. Kórnik dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 505/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2450P relacji Strykowo - Rybojedzko, o długości 7,499 km, na terenie gm. Stęszew dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 504/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2432P relacji gr. gminy - Tarnowo na odcinku położonym w gminie Kostrzyn, dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 503/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2415P relacji Dopiewiec - Konarzewo na terenie gm. Dopiewo, dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 502/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2457P relacji gr. gminy - Trzcielin dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 501/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2406P na odcinku ul. Świerczewskiego i 1 Maja w m. Biedrusko dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 500/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2388P relacji Komorniki - Rosnowo - Walerianowo - Rosnówko, o długości 5,923 km, dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA NR 499/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  UCHWAŁA NR 498/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p. o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 497/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 496/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
  UCHWAŁA NR 495/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 sierpnia 2013r. w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Wągrowieckiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
  UCHWAŁA NR 494/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru 7 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
  UCHWAŁA NR 493/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 492/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Powiatu Wągrowieckiego konsultacji społecznych w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na rok 2014