Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2012 » sierpień

Artykuły
  UCHWAŁA NR 340/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (...)
  UCHWAŁA NR 339/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 338/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 337/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 336/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 335/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 334/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego"
  UCHWAŁA NR 333/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec
  UCHWAŁA NR 332/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w ramach realizacji projektu
  UCHWAŁA NR 331/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz powierzenia jego prowadzenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 330/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu umowy użyczenia lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej
  UCHWAŁA NR 329/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Wągrowieckiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
  UCHWAŁA NR 328/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat
  UCHWAŁA NR 327/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 326/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 325/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 324/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 323/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 322/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 321/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 320/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 319/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 318/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 317/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 316/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 315/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 314/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 313/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 312/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gruntowice, Stępuchowo, Kozielsko, Międzylesie, gmina Damasławek
  UCHWAŁA NR 311/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kołybki, gmina Damasławek
  UCHWAŁA NR 310/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 309/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 308/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 307/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jacka Mianowskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
  UCHWAŁA NR 306/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Pałczyńskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
  UCHWAŁA NR 305/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu do projektu "Odnawialne Źródła Energii"
  UCHWAŁA NR 304/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy do projektu "Odnawialne Źródła Energii"
  UCHWAŁA NR 303/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
  UCHWAŁA NR 302/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w ramach realizacji projektu systemowego
  UCHWAŁA NR 301/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Wereszczyńskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego