Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POD ZABUDOWANIAMI I DZIAŁEK EMERYTALNYCH, KTÓRE WCHODZIŁY W SKŁAD GOSPODARSTW R Wersja do druku

NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POD ZABUDOWANIAMI I DZIAŁEK EMERYTALNYCH, KTÓRE WCHODZIŁY W SKŁAD GOSPODARSTW ROLNYCH PRZEKAZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA W ZAMIAN ZA RENTĘ


Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin oraz o podatku rolnym (Dz. U. Nr 50 poz. 291 z 2008 r.), art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1989 r. ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1.      Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod zabudowaniami lub działki emerytalnej, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.
2.       Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego za rentę.

II. OSOBY UPRAWNIONE
1.      Osoby, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.
2.      Współmałżonkowie osób wymienionych w pkt. 1
-          w przypadku działek emerytalnych i budynków pozostawionych do dożywotniego użytkowania nie wymaga się załączników,
-          w przypadku budynków wyłączonych z przejęcia na rzecz Skarbu Państwa do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku.
3.      Zstępni osób wymienionych w pkt. 1
-          w przypadku działek emerytalnych i budynków pozostawionych do dożywotniego użytkowania wymagane jest potwierdzenie użytkowania przedmiotowej nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo,
-          w przypadku budynków wyłączonych z przejęcia na rzecz Skarbu Państwa do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku.
4.      Właściciele budynków, które wchodziły niegdyś w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa za rentę, a nie będące spokrewnione z osobą przekazującą – załącznikiem jest wówczas odpis z księgi wieczystej budynkowej,
-          do wniosku należy dołączyć dokumenty, na podstawie których wnioskodawca stał się właścicielem budynków.

III. OPŁATY
10 zł za wydanie dezycji

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 30 dni

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1
Telefon kontaktowy: (0 67) 268-05-45

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączone dokumenty
  wzór wniosku - działka siedliskowa (26.3kB) pobierz pokaż
  wzór wniosku- działka emerytalna (25.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Wydział Geodezji, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-05 12:51:56, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-05 12:52:25, Ostatnia zmiana: 2010-05-11 08:53:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4035