Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2007 » sierpień 2007

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 141/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
  UCHWAŁA Nr 140/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 139/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 138/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 137/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 136/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. dr ppkł. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 135/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 134/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 133/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w sprawie udostępnienia gruntu pod budowę sieci ...
  UCHWAŁA Nr 132/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007r Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu Opieki Zdrowotnej
  UCHWAŁA Nr 131/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2007 roku
  UCHWAŁA Nr 130/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo - finansowego programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA Nr 129/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 128/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 127/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wylegała - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 126/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi Piła - Leszków - Kaczory do kategorii drogi powiatowej
  UCHWAŁA Nr 125/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 124/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 123/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stołężyn gm. Wapno na działkach nr ewid. 152, 187, 200, 219
  UCHWAŁA Nr 122/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czeszewo gm. Gołańcz