Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150145
od 16 czerwca 2003 r.

Historia zmian artykułu
  2003-08-05 13:06:09   Łukasz Lemanski   Utworzenie
  2003-08-05 13:07:17   Łukasz Lemanski   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2003-08-05 13:08:47   Łukasz Lemanski   dodanie tekstu
  2003-08-05 13:09:55   Łukasz Lemanski  
  2003-08-05 13:10:41   Łukasz Lemanski  
  2003-08-05 13:15:24   Łukasz Lemanski  
  2005-02-22 09:22:59   Łukasz Lemanski   zmaiana podstawy prawnej
  2008-02-22 13:10:08   Łukasz Lemanski   Aktualizacja telefonów
  2009-05-06 12:33:31   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2009-05-28 11:19:42   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2009-05-28 11:21:15   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2009-05-28 11:22:20   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2010-05-12 13:56:28   Katarzyna Kubacka   Aktualizacja
  2012-06-12 07:47:13   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2012-06-21 07:53:39   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2012-06-28 09:19:33   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zlecenie"
  2012-06-28 09:19:33   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zlecenie"
  2012-06-28 09:19:34   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2013-12-04 08:50:19   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2013-12-04 08:51:38   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zlecenie"
  2013-12-04 08:51:38   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zamówienie" w pozycji nr 1
  2013-12-04 08:51:38   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zamówienie dla studentów" w pozycji nr 2
  2013-12-04 08:51:39   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2014-03-11 13:58:40   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zamówienie"
  2014-03-11 13:58:41   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "ZAMOWIENIE" w pozycji nr 1
  2014-03-11 13:58:42   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2014-07-17 09:07:44   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "ZAMOWIENIE"
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zamówienie dla studentów"
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w pozycji nr 1
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P1" w pozycji nr 2
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P2" w pozycji nr 3
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P3" w pozycji nr 4
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P4" w pozycji nr 5
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P5" w pozycji nr 6
  2014-07-17 09:09:45   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P6" w pozycji nr 7
  2014-07-17 09:09:46   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P7" w pozycji nr 8
  2014-07-17 09:09:46   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "P8" w pozycji nr 9
  2014-07-17 09:09:47   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2014-08-22 11:57:24   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
  2014-08-22 11:57:24   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o udostępnienie danych" w pozycji nr 1
  2014-08-22 11:57:25   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2015-03-19 10:52:37   Kinga Basiura   Aktualizacja