Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » czerwiec 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 275/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie UPOWAŻNIENIA Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  UCHWAŁA NR 274/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Ziółkowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 273/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. ww sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Sielewicza nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 272/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący podziału działki nr 235 położonej w Sarbii - gmina Mieścisko
  UCHWAŁA NR 271/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący budowy budynku mieszkalnego z garażem - działka nr 868 położona w Mieścisku
  UCHWAŁA NR 270/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący rozbudowy budynku sklepu o zaplecze - działka nr 1/4 położona w Jaroszewie gm. Mieścisko
  UCHWAŁA NR 269/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 1526/5 położonej w Wągrowcu przy ul. Wojska Polskiego dotyczącej budowy budynku ...
  UCHWAŁA NR 268/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 412 położonej w Wągrowcu przy ul. Ustronie dotyczącej budowy i nadbudowy istniejącego budynku ...
  UCHWAŁA NR 267/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu
  UCHWAŁA NR 266/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 265/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 264/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami gminy Wapno"
  UCHWAŁA NR 263/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska gminy Wapno"
  UCHWAŁA NR 262/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gniezno, darowizny sieci oświetlenia drogowego znajdującego się na działce nr 56/1, ...
  UCHWAŁA NR 261/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący zmiany przeznaczenia budynku gospodarczego na warsztat samochodowy oraz dobudowy wiaty od strony ...
  UCHWAŁA NR 260/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 3424/22 położonej w Wągrowcu przy ul. Wiejskiej 2C dotyczącej rozbudowy hali warsztatowej ...
  UCHWAŁA NR 259/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego o wiatrołap wraz z wyznaczeniem zasad podziału geodezyjnego ...
  UCHWAŁA NR 258/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości bytowe na działce ...
  UCHWAŁA NR 257/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wraz z lokalnymi pompowniami ścieków i ...
  UCHWAŁA NR 256/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynku garażowo-gospodarczego z elementów betonowych w Mieścisku przy ul. Krasickiego 14 ...
  UCHWAŁA NR 255/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 5133/2 położonej w Wągrowcu przy ul. Straszewskiej dotyczącej lokalizacji pomieszczeń handlowo- ...
  UCHWAŁA NR 254/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 2356 położonej w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej 10 dotyczącej rozbudowy istniejącego budynku ...
  UCHWAŁA NR 253/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 252/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 251/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa garażu dwustanowiskowego w Wapnie przy ul. Świerczewskiego 7b na działce nr 170/72
  UCHWAŁA NR 250/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i zbiornika bezodpływowego na działce nr 1446/6 w miejscowości Żelice
  UCHWAŁA NR 249/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 2675 położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej dotyczącej lokalizacji punktu skupu złomu ...
  UCHWAŁA NR 248/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowo-biurowego z wydzieleniem nowej działki na ...
  UCHWAŁA NR 247/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 2536 położonej w Wągrowcu przy ul. Powstańców Wlkp.11 dotyczącej lokalizacji sklepu ...