Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Przetargi » Rozstrzygnięte

Artykuły
  Wągrowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wągrowieckiego
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 313474 - 2014
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 297642 - 2014 w przetargu nieograniczonym
  Informacja o wyniku przetargu - Gorzewo
  Informacja o wyniku przetargu - Grabowo
  Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego, warsztatów szkoleniowych i warsztatów wyjazdowo - szkoleniowych dla beneficjentów projektu systemowego i ich otoczenia
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów grupowych Kurs prawa jazdy kat. B
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów żywnościowych wraz z rozładunkiem na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  Informacja o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów grupowych - I część zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród ..
  Informacja o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów grupowych - II część zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji ...
  Informacja o udzieleniu zamówienia na Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch pobytów rehabilitacyjno - szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych będących beneficjentami projektu systemowego pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród ...
  Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Organizację i przeprowadzenie dwóch pobytów rehabilitacyjno – szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych będących beneficjentami projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej ...
  Informacja o wyniku przetargu - Wągrowiec
  Informacja o wyniku przetargu - Gorzewo, gm. Mieścisko
  Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych
  Streszcz. ofert i infor. o wyborze najkorzyst. oferty w postęp. o udzielenie zamów. w trybie przetargu nieogr. na „Zorganizowanie i przeprow. szkoleń grupowych” dla benefic. projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji (...)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Adaptację i wyposażenie mieszkania chronionego, zakup wyposażenia dla usamodzielnianych wychowanków"
  Udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie turnusu 14 dniowego
  Rozstrzygnięcie przetargu: Dostawa żywności do stołówki w podziale na zadania - liczba zadań 5
  Ogłoszenie nr 405928-2012 o udzieleniu zamówienia - przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych
  Starosta Wągrowiecki podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaz nieruchomości położonej w Wągrowcu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich
  Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wągrowcu przy ul. Powstańców Wielkopolskich
  Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki