Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WĄGROWCU

PODGiK w Wągrowcu jest częścią Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
tel. (067) 26 80 548
e-mail podgik@wagrowiec.pl

Zespół

Sławomir Brodowski - Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 2 (parter)
tel. (067) 26 80 540

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 03

-  Wioleta Rutkowska                                         tel. (067) 26 80 548
-  Jagoda Wyrzykowska – Dębska                  tel. (067) 26 80 548
-  Marta Radecka                                                tel. (067) 26 80 548

-  Maria Piwosz                                                   tel. (067) 26 80 546

-  Aleksandra Radecka                                     tel. (067) 26 80 548

Pracownia numeryczna:

- Patrycja Gaca                       tel. (067) 26 80 547

- Radosław Sebastyański    tel.(067) 26 80 547

Ewidencja Gruntów i Budynków
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 4 (parter)

- Elżbieta Zawol                      tel. (067) 26 80 543

- Renata Grieger                    tel. (067) 26 80 543

- Grażyna Lamch                    tel. (067) 26 80 543


Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 5 (parter)

- Wiesława Lewandowska     tel. (067) 26 80 541

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

I. Zakres usług

- wykonywanie wypisów z rejestru gruntów
- udostępnianie kopii map ewidencyjnych
- udostępnianie kopii map zasadniczych
- obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego


II. Cennik usług 

Cennik usług opiera się o Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5.06.2014r. (DZ.U. 2014, poz. 897).

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu na podstawie art.40d, pkt3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.1989r z późniejszymi zmianami.

III. Terminy załatwiania spraw

-
bez zbędnej zwłoki
- przygotowanie materiałów (sporządzenie kserokopii, światłokopii, wydruków) do 30 dni.

Załączone dokumenty
  Wniosek o udostępnienie danych (56.9kB)        
  P1 (371.6kB)        
  P2 (279.8kB)        
  P3 (249.9kB)        
  P4 (387kB)        
  P5 (263kB)        
  P6 (253.1kB)        
  P7 (223.7kB)        
  P8 (279.3kB)        
Redaktor: Łukasz Lemanski Źródło: PODGiK
Utworzony: 2003-08-05 13:06:09 Ostatnia zmiana: 2015-03-19 10:52:37