Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2005 » kwiecień 2005

Artykuły
  UCHWAŁA NR 455/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 454/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 453/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 452/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 451/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 450/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 449/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 448/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 447/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 446/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2005 rok
  UCHWAŁA NR 444/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do projektu WIELKOPOLSKA ON LINE Regionalna platforma usług publicznych on line dla mieszkańców i Małych Średnich Przedsiębiorstw ...
  UCHWAŁA NR 443/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 437 /2005 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 7 kwietnia 2005 roku, w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do ...
  UCHWAŁA NR 442/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia i przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu budżetu powiatu wągrowieckiego za 2004 rok
  UCHWAŁA NR 440/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA SA, nieruchomości położonej w Antoniewie obręb Glinno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ...
  UCHWAŁA NR 439/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  UCHWAŁA NR 438/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu pt. "Czas na powrót - program wsparcia ...
  UCHWAŁA NR 437/2005 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu pt.: "Pierwsza szansa - program ...