Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa » Informacje

Artykuły
  Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
  Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu powiatu wagrowieckiego
  Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego spółkom wodnym na 2015 rok
  Obwieszczenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Małej Wełny
  Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
  Uchwała w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym
  I N F O M A C J A w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym na 2014 rok
  Azbest do likwidacji
  Ogłoszenie Nadleśnictwa Podanin o planowaniu realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Ogłoszenie Nadleśnictwa Szubin o przystąpieniu do programu modernizacji dróg pożarowych
  Informacja w sprawie udzielania dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego spółkom wodnym na 2013 rok
  Monitoring pasz
  Informacja w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym na 2012 rok
  Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie wągrowieckim w roku 2010
  Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018
  Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.
  Sprawozdanie z relalizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wągrowieckiego za lata 2004-2006
  Plan Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Wągrowieckiego
  Program ochrony środowiska na lata 2004 - 2014
  Karty informacyjne o środowisku