Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2013 » grudzień

Artykuły
  UCHWAŁA NR 578/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 577/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 576/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 575/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 574/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 573/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 572/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 571/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
  UCHWAŁA NR 570/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkol
  UCHWAŁA NR 569/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie umorzenia należności z tytułu kary umownej
  UCHWAŁA NR 568/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 567/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 566/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 565/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 564/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p. o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 563/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 562/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 561/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 560/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 559/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 558/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia upoważn. do zawierania porozumień przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w sprawach majątkowych powiatu związanych z działalnością Centrum
  UCHWAŁA NR 557/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Koczorowskiej-Muszyńskiej do przeprowadzenia kontroli w Szkole Kosmetycznej "Akademie Prentki" w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 556/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Koczorowskiej-Muszyńskiej do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
  UCHWAŁA NR 555/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pn. "4ELT Rozwój zawodowy"
  UCHWAŁA NR 554/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  UCHWAŁA NR 553/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 5 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy