Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2014

Artykuły
  UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022
  UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
  UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty
  UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR II/2/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XLVI /311/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLVI /310/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wągrowiec w 2015 r.
  UCHWAŁA NR XLVI /309/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLVI /308/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2014
  UCHWAŁA NR XLV /307/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLV /306/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR XLV /305/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2015r.
  UCHWAŁA NR XLV /304/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.
  UCHWAŁA NR XLV /303/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XLV /302/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XLV /301/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"
  UCHWAŁA NR XLV /300/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLIV /299/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLIV /298/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR XLIV /297/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe zachowanie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLIV /296/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2014r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do partnerstwa w realizacji projektu
  UCHWAŁA NR XLIV /295/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  UCHWAŁA NR XLIV /294/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  UCHWAŁA NR XLIII /293/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLIII /292/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR XLIII /291/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLIII /290/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Tomasza Nagórskiego do usunięcia naruszenia prawa
  UCHWAŁA NR XLIII /289/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego Programu Na Rzecz Zatrudnienia na lata 2008 - 2013
  UCHWAŁA NR XLIII /288/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/259/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2014 roku, w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków PFRON
  UCHWAŁA NR XLII /287/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLII /286/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR XLII /285/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
  UCHWAŁA NR XLII /284/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2013 rok
  UCHWAŁA NR XLII /283/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XLII /282/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XLI /281/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki
  UCHWAŁA NR XLI /280/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XLI /279/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XL /278/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Sedlczany
  UCHWAŁA NR XXXIX /277/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXIX /276/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze procedury przetargowej
  UCHWAŁA NR XXXIX /275/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  UCHWAŁA NR XXXIX /274/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR XXXIX /273/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.
  UCHWAŁA NR XXXIX /272/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Damasławek dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej
  UCHWAŁA NR XXXIX /271/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXXIX /270/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie
  UCHWAŁA NR XXXIX /269/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XXXVIII /268/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXVIII /267/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXXVIII /266/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXXVIII /265/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXXVIII /264/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXXVIII /263/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i rzekach w granicach powiatu
  UCHWAŁA NR XXXVIII /262/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XXXVIII /261/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXXVIII /260/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXXVIII /259/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2014 roku
  UCHWAŁA NR XXXVIII /258/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXVII /257/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXVII /256/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania zarządzania drogą powiatową nr 1628P
  UCHWAŁA NR XXXVII /255/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu na prace konserwatorskie
  UCHWAŁA NR XXXVII /254/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zawarcia przez Powiat Wągrowiecki z Gminą Miejską Wągrowiec i Gminą Wągrowiec porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego
  UCHWAŁA NR XXXVII /253/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wągrowieckim za 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXVII /252/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI /251/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXXVI /250/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI /249/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022
  UCHWAŁA NR XXXVI /248/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  UCHWAŁA NR XXXVI /247/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI /246/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXIII/226/2013 z dnia 30 października 2013roku w sprawie zmiany uchwały XXVII/197/2013