Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2012 » maj

Artykuły
  UCHWAŁA NR 257/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew polegających na podcięciu gałęzi
  UCHWAŁA NR 256/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 255/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 254/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 253/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 252/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 251/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 250/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 249/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 248/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 247/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 246/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 245/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na rok szkolny 2012/2013
  UCHWAŁA NR 244/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 242/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu długoterminowego kredytu
  UCHWAŁA NR 241/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu
  UCHWAŁA NR 240/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2011 rok
  UCHWAŁA NR 239/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kolejnej umowy dzierżawy oraz uzgodnienia wysokości czynszu dzierżawnego
  UCHWAŁA NR 238/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
  UCHWAŁA NR 237/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Stachowiak do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
  UCHWAŁA NR 236/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Winieckiej - Czerwińskiej do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku ewalidacyjno-Wychowawczym
  UCHWAŁA NR 235/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec