Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2005

Artykuły
  Uchwała NR XXXVIII/208/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005
  Uchwała NR XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XXXVIII/206/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/132/2005 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała NR XXXVIII/205/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie powiatu na 2005 rok, w zakresie inwestycji pn.: "Budowa hali sportowej w Gołańczy
  Uchwała NR XXXVIII/204/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXVIII/203/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała NR XXXVIII/202/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XXXVIII/201/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  Uchwała NR XXXVIII/200/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  Uchwała NR XXXVIII/199/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  Uchwała NR XXXVIII/198/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
  Uchwała NR XXXVII/197/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXVII/196/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/139/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół ...
  Uchwała NR XXXVII/195/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych
  Uchwała NR XXXVII/194/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  Uchwała NR XXXVII/193/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia za godziny ...
  Uchwała NR XXXVII/192/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XXXVII/191/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/135/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała NR XXXVI/190/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/132/2005 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała NR XXXVI/189/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXVI/188/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała NR XXXVI/187/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Stowarzyszenia ...
  Uchwała NR XXXVI/186/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie wyłączenia z nieodpłatnego użytkowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 705/4 o pow. ...
  Uchwała NR XXXVI/185/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/135/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała NR XXXV/184/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XXXV/183/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/164/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku ...
  Uchwała NR XXXV/182/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXV/181/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  Uchwała NR XXXV/180/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII /112/ 2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu ...
  Uchwała NR XXXIV/179/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2005 roku w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  Uchwała NR XXXIV/178/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2005 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
  Uchwała NR XXXIII/177/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia Technikum w Gołańczy i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy oraz włączenia ich do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
  Uchwała NR XXXIII/176/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wągrowcu i włączenia jej do Zespołu Szkół Specjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- ...
  Uchwała NR XXXIII/175/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia Technikum w Wągrowcu i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.
  Uchwała NR XXXIII/174/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
  Uchwała NR XXXIII/173/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przekształcenia II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu.
  Uchwała NR XXXIII/172/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Damasławku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku.
  Uchwała NR XXXIII/171/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.
  Uchwała NR XXXIII/170/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej w Wągrowcu na "Adaptację pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami ...
  Uchwała NR XXXIII/169/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustalonego w budżecie powiatu na 2005 rok w zakresie inwestycji pn.: "Adaptacja budynku Bursy"
  Uchwała NR XXXIII/168/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank wyłoniony w procedurze przetargowej
  Uchwała NR XXXIII/167/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku z sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/132/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. ...
  Uchwała NR XXXIII/166/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXIII/165/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała NR XXXIII/164/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...
  Uchwała NR XXXIII/163/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/135/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała NR XXXII/162/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXII/161/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu
  Uchwała NR XXXII/160/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XXXII/159/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu o dotacje ze środków Ministerstwa Zdrowia na wsparcie działań mających na celu poprawę jakości świadczeń
  Uchwała NR XXXII/158/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XXXI/157/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/132/2005r z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała NR XXXI/156/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXXI/155/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/105/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 września 2004 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku ...
  Uchwała NR XXXI/154/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  Uchwała NR XXXI/153/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie "Rocznego programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r....
  Uchwała NR XXXI/152/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XXX/151/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Uchwała NR XXX/150/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XXX/149/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/85/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Uchwała NR XXX/148/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXX/147/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała NR XXX/146/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XXX/145/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Czas na powrót - program wsparcia dla bezrobotnych z Powiatu Wągrowieckiego"
  Uchwała NR XXX/144/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Pierwsza szansa - program aktywizacji bezrobotnej młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego"
  Uchwała NR XXIX/143/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXIX/142/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego...
  Uchwała NR XXIX/141/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Antoniewie obręb Glinno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/6 o pow. 86 m2
  Uchwała NR XXIX/140/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/115/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości ...
  Uchwała NR XXVIII/139/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  Uchwała NR XXVIII/138/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ...
  Uchwała NR XXVIII/137/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ...
  Uchwała NR XXVIII/136/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki.
  Uchwała NR XXVIII/135/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2005 roku
  Uchwała NR XXVIII/134/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora SP ZOZ w Wągrowcu
  Uchwała NR XXVIII/133/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat ...
  Uchwała NR XXVII/132/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała NR XXVII/131/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji ...
  Uchwała NR XXVII/130/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II /11/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu ...
  Uchwała NR XXVII/129/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXVII/128/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku