Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Powiat - informacje ogólne » Status Prawny

Status Prawny
 

- Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

- Powiat obejmuje lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

- Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

- Powiat ma osobowość prawną.

- Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

- O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Redaktor: Łukasz Lemanski Źródło: (brak danych)
Utworzony: 2003-06-25 11:22:22 Ostatnia zmiana: 2009-07-03 10:25:02