Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150101
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Komunikacji Wersja do druku

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji


ul. Kościuszki 53 D
62-100 Wągrowiec,

fax      067 2680-891
email  wydz.komunik@wagrowiec.pl

Kierownik
Andrzej Ratajczak
– pokój nr 2, tel. 067 2680-894

Przyjmowanie interesantów: w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
                                                    od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

 

Wykaz telefonów zewnętrznych i wewnętrznych

 

Lp.

Telefon nr

Pokój nr/

stanowisko

Nazwisko
i imię

Realizuje zadania

zewnętrzny

wewnętrzny

1.

 

67-2680881

31

pok. 15

 

st. nr 1

Radosław Borowski

prawa jazdy karty parking.

2.

 

67-2680882

32

pok. 15

 

st. nr 5

Angelika
Drews

prawa jazdy
karty parking.

3.

 

67-2680883

33

pok. 14

 

st. nr 5

Weronika
Smalec

rejestracja
pojazdów

4.

 

67-2680884

34

pok. 14

 

st. nr 1

Robert Kaniewski

rejestracja
pojazdów

5.

 

67-2680885

35

pok. 14

 

st. nr 4

Wioleta
Mirek

rejestracja
pojazdów

6.

67-2680886

36

pok. 8

   Wojciech  Rochowiak

rejestracja pojazdów

krajowy transport drogowy

 7.

67-2680890

 

30

pok.15

 

   st. nr 4

Małgorzata Klonskowska

prawa jazdy
karty parking.

8.

67-2680892

22

pok. 14a

Teresa Budzyńska

rejestracja pojazdów

9.

67-2680893

23

pok.15

 

st. nr 3

Henryka Spychalska

prawa jazdy
karty parking.

10.

67-2680895

25

pok. 5

Sebastian Wójtych

kasa

11.

67-2680896

26

pok. 14

 

st. nr 2

Piotr Tucholski

rejestracja pojazdów

12.

67-2680897

27

pok. 14

 

st. nr 3

Jerzy Jurga

rejestracja pojazdów

13.

 

67-2680898

28

  

pok. 14

 

st. nr 6

Ewa Tyrakowska

rejestracja pojazdów

14.

67-2621112

          29

    

       

pok. 15

 

pok.15b

Ewa Brychczyńska - Brząkała

ośrodki szkolenia kierowców 

instruktorzy, wykładowcy

 

 

Uwaga!

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, dostęp podjazdami od strony wejścia do Wydziału Komunikacji lub z holu Przychodni ZOZ.


Załatwisz sprawy z zakresu:

 

1.   kasa - pokój nr 5
-   wpłaty za wydanie dokumentów, tablic rejestracyjnych,
-   wpłata opłaty skarbowej,

 

2.    kierownik - pokój nr 2
-   stacje kontroli pojazdów oraz uprawnienia diagnostów,

3.    rejestracja pojazdów - stanowiska nr 1-6
-   rejestracja pojazdów,

 

4.    uprawnienia do kierowania pojazdami – stanowiska nr 1-5
-   uprawnienia do kierowania pojazdami,
-   karty parkingowe,
-   ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, wykładowcy.

 

5.    transport drogowy – pokój nr 8.

-    krajowy transport drogowy.

 

W poszczególnych zakresach załatwisz:

 

I.  Krajowy transport drogowy:
-    uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  rzeczy / osób,

-    uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,

-    uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 

     Przy przewozie rzeczy,
-    uzyskanie zezwolenia na transport osób w przewozach regularnych / regularnych specjalnych,
-    uzyskanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy / osób,

 

II.  Stacje kontroli pojazdów oraz uprawnienia diagnostów:
-    wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
-    uzyskanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,

 

III. Ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja instruktorów, wykładowców:

-    wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
-    uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów, wykładowców,

 

IV. Rejestracja pojazdów:

-   rejestracja pojazdów, zmiany dotyczące pojazdów ich właścicieli, wyrejestrowanie pojazdu,


V.  Uprawnienia do kierowania pojazdami:

-   uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, zmiany dotyczące kierowców,
-   uzyskanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym wartości

    pieniężne.


Informację wytworzył: Andrzej Ratajczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-07-02 13:57:18, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-07-02 14:00:48, Ostatnia zmiana: 2013-11-22 12:22:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 42663