Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150163
od 16 czerwca 2003 r.

Historia zmian artykułu
  2003-07-23 10:38:21   Łukasz Lemanski   Utworzenie
  2003-07-23 10:40:04   Łukasz Lemanski   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2009-06-15 13:09:55   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2009-06-17 08:02:14   Kinga Basiura   dodanie załącznika
  2009-06-17 08:12:29   Kinga Basiura   dodanie załączników
  2013-07-03 09:00:24   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 1"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 1"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 2"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 2"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Karta informacyjna"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Karta informacyjna"
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Prośba o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego."
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Prośba o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego."
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "KARTA INFORMACYJNA" w pozycji nr 1
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Prośba o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego" w pozycji nr 2
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy" w pozycji nr 3
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 1" w pozycji nr 4
  2013-07-03 09:02:18   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 2" w pozycji nr 5
  2013-07-03 09:02:19   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2014-06-26 08:55:59   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "KARTA INFORMACYJNA"
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Prośba o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego"
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy"
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 1"
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 2"
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "KARTA INFORMACYJNA" w pozycji nr 1
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Prośba o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego" w pozycji nr 2
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy" w pozycji nr 3
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 1" w pozycji nr 4
  2014-06-26 08:56:49   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Zaświadczenie nr 2" w pozycji nr 5
  2014-06-26 08:56:50   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2015-02-17 14:19:17   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy"
  2015-02-17 14:19:17   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy" w pozycji nr 5
  2015-02-17 14:19:18   Kinga Basiura   Aktualizacja
  2015-06-02 08:26:34   Kinga Basiura   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy"
  2015-06-02 08:26:34   Kinga Basiura   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek - awans zawodowy" w pozycji nr 5
  2015-06-02 08:26:35   Kinga Basiura   Aktualizacja