Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » listopad 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 388/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie upoważnienia Jarosława Berendta - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami i komornikami...
  UCHWAŁA NR 387/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w ramach przetargu nieograniczonego środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA NR 386/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 385/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc grudzień 2004 r.
  UCHWAŁA NR 384/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu kultury - promowanie muzyki klasycznej, określenia wysokości środków na zadanie i formę jego zlecenia ...
  UCHWAŁA NR 383/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  UCHWAŁA NR 382/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 381/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 380/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego z Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół ...
  UCHWAŁA NR 379/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Wągrowieckiego na medalu okolicznościowym, wydanym z okazji 20-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w ...
  UCHWAŁA NR 378/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nr 367/2004 z dnia 7 października 2004r. dot. wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych stanowiących wyposażenie ...