Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2006 » lipiec 2006

Artykuły
  UCHWAŁA NR 612/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok
  UCHWAŁA NR 611/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Mrozik - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 610/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie wydzierżawienia na okres trzech lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 609/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Widzińskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 608/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Gołąb - Łatka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 607/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Nowaka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 606/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kasicy - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 605/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Kaczkowskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 604/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Tramowskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 603/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Ks. Michała Drzewieckiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 602/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Lucyny Żerkowskiej - Chełminiak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 601/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Frąckowiak- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 600/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Jaskólskiej Łoś - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 599/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marioli Adamowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 598/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Utrajczak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 597/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Rzadkiewicz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 596/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Skałbania- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 595/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marioli Nowakowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 594/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Dziedzica - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 593/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Łukaszewskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  UCHWAŁA NR 592/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Mrozik - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 591/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Artura Cieszyńskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 590/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Springer - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 589/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu ...