Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2006 » marzec 2006

Artykuły
  UCHWAŁA NR 567/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok
  UCHWAŁA NR 566/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc kwiecień 2006 r.
  UCHWAŁA NR 565/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie użyczenia przez Bursę Szkolną Nr 1 części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kcyńskiej 48 w Wągrowcu na rzecz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  UCHWAŁA NR 564/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w ramach Schematu A Działania 1.3 Priorytetu 1 Sektorowego Programu ...
  UCHWAŁA NR 563/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w ramach Schematu A Działania 1.2 Priorytetu 1 Sektorowego Programu ...
  UCHWAŁA NR 562/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: zawarcia umowy o dotację z fundacją EkoFundusz z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wykorzystanie energii słonecznej w Młodzieżowym Ośrodku ...
  UCHWAŁA NR 561/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2005 rok
  UCHWAŁA NR 560/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA NR 559/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Pana Wacława Ptaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do realizacji inwestycji "Przebudowa 3,2 km drogi Antoniewo-Skoki"
  UCHWAŁA NR 558/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Pana Wacława Ptaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do realizacji inwestycji "Przebudowa 1,7 km drogi Wapno"
  UCHWAŁA NR 557/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Pana Wacława Ptaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do realizacji inwestycji "Przebudowa 7,2 km drogi Wapno-Damasławek"
  UCHWAŁA NR 556/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok
  UCHWAŁA NR 555/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.
  UCHWAŁA NR 554/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok
  UCHWAŁA NR 553/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc marzec 2006 r.
  UCHWAŁA NR 552/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA NR 551/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 550/2006 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu