Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2007

Artykuły
  Uchwała Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XV/92/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007
  Uchwała Nr XV/90/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na ...
  Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  Uchwała Nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze ...
  Uchwała Nr XV/87/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
  Uchwała Nr XIV/86/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu...
  Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/115/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego...
  Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i ...
  Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ...
  Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym ...
  Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia skarbnika powiatu - Panią Danutę Królczyk o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub ...
  Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia sekretarza powiatu - Pana Andrzeja Sebastyańskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa ...
  Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie "Programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok"
  Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2007 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VII/46/2007 z dnia 28.03.2007r w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007
  Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego ...
  Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2007 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/245/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym ...
  Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
  Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr XI/65/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na ...
  Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek ...
  Uchwała Nr X/63/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  Uchwała Nr X/62/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr X/61/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Parafii p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu
  Uchwała Nr X/60/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wyłączenia z nieodpłatnego użytkowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 705/6 o pow. 1002 m2, obręb ...
  Uchwała Nr X/59/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  Uchwała Nr X/58/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze ...
  Uchwała Nr X/57/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora ZOZ w Wągrowcu
  Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Wągrowcu
  Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego ...
  Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów
  Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powiadomienia skarbnika powiatu - Panią Danutę Królczyk o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub ...
  Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powiadomienia sekretarza powiatu - Pana Andrzeja Sebastyańskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa ...
  Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2007 roku
  Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Wągrowieckim w 2006 roku
  Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na ...
  Uchwała Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr V/38/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w fundacji o ...
  Uchwała Nr V/37/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/99 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
  Uchwała Nr V/36/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2003 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w ...
  Uchwała Nr V/35/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej ...
  Uchwała Nr V/34/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
  Uchwała Nr V/33/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  Uchwała Nr V/32/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie utworzenia Technikum nr 2 w Wągrowcu i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  Uchwała Nr V/31/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
  Uchwała Nr V/30/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zasad zwrotu członkom komisji bezpieczeństwa i porządku i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionyponiesionych w związku z udziałem ...
  Uchwała Nr V/29/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  Uchwała Nr V/28/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku