Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Mapa biuletynu


Powiat - informacje ogólne
    Rys historyczny (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Status Prawny (1)
    Zakres działania i zadania Powiatu (1)

Władze Powiatu
    Władze Powiatu - organy Powiatu (0)
        Informacje ogólne (1)
        Rada Powiatu (1)
        Zarząd Powiatu (1)

Działalność organów Powiatu
    Rada Powiatu (13)
        Protokoły posiedzeń Rady (0)
            2010 (12)
            2011 (11)
            2012 (11)
            2013 (11)
            2014 (14)
            2015 (6)
            Archiwum (0)
                2004 (12)
                2005 (12)
                2006 (14)
                2007 (11)
                2008 (11)
                2009 (11)
        Uchwały Rady (0)
            2004 (60)
            2005 (81)
            2006 (82)
            2007 (65)
            2008 (73)
            2009 (80)
            2010 (85)
            2011 (74)
            2012 (96)
            2013 (56)
            2014 (85)
            2015 (46)
        Komisje stałe Rady Powiatu (0)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Skład osobowy Komisji Rewizyjnej (1)
                Protokoły (10)
                Archiwum (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2004 (13)
                        2005 (17)
                        2006 (20)
                        2007-2010 (0)
                            Protokoły (76)
                        2011 (0)
                            Protokoły (27)
                        2012 (0)
                            Protokoły (18)
                        2013 (0)
                            Protokoły (15)
                        2014 (0)
                            Protokoły (17)
            Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich I Strategii Rozwoju Powiatu (0)
                Skład osobowy Komisji Finansów (1)
                Protokoły (1)
                Archiwum (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2004 (16)
                        2005 (18)
                        2006 (18)
                        2007-2010 (0)
                            Protokoły (71)
                        2011 (0)
                            Protokoły (20)
                        2012 (0)
                            Protokoły (20)
                        2013 (0)
                            Protokoły (20)
                        2014 (10)
            Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji (0)
                Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji (1)
                Protokoły (1)
                Archiwum (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2004 (14)
                        2005 (18)
                        2006 (17)
                        2007-2010 (0)
                            Protokoły (76)
                        2011 (0)
                            Protokoły (19)
                        2012 (0)
                            Protokoły (18)
                        2013 (0)
                            Protokoły (15)
                        2014 (14)
            Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy (0)
                Skład osobowy Komisji Zdrowia (1)
                Protokoły (1)
                Archiwum (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2004 (15)
                        2005 (18)
                        2006 (17)
                        2007-2010 (0)
                            Protokoły (68)
                        2011 (0)
                            Protokoły (18)
                        2012 (0)
                            Protokoły (18)
                        2013 (0)
                            Protokoły (18)
                        2014 (18)
            Komisja Edukacji, Kultury, Sportu I Turystyki (0)
                Skład osobowy Komisji Edukacji (1)
                Protokoły (1)
                Archiwum (0)
                    Protokoły Komisji (0)
                        2004 (13)
                        2005 (16)
                        2006 (12)
                        2007-2010 (0)
                            Protokoły (68)
                        2011 (0)
                            Protokoły (20)
                        2012 (0)
                            Protokoły (18)
                        2013 (0)
                            Protokoły (16)
                        2014 (17)
            Protokoły komisji doraźnych (0)
                Ds. kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (9)
                Protokoły komisji statutowej (2)
                Protokoły komisji ds. budżetu partycypacyjnego (2)
                    2013 (3)
                    2015 (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        Protokoły posiedzeń Zarządu (0)
            2010 (56)
            2011 (51)
            2012 (55)
            2013 (52)
            2014 (53)
            2015 (38)
            Archiwum (0)
                2004 (57)
                2005 (54)
                2006 (60)
                2007 (62)
                2008 (59)
                2009 (59)
        Porządki obrad Zarządu (0)
            2012 (55)
            2013 (51)
            2014 (53)
            2015 (34)
            Archiwum (0)
                2004 (42)
                2005 (53)
                2006 (52)
                2007 (62)
                2008 (58)
                2009 (60)
                2010 (57)
                2011 (51)
        Uchwały Zarządu (0)
            2004 (0)
                styczeń 2004 (11)
                luty 2004 (8)
                marzec 2004 (30)
                kwiecień 2004 (29)
                maj 2004 (16)
                czerwiec 2004 (29)
                lipiec 2004 (45)
                sierpień 2004 (25)
                wrzesień 2004 (21)
                październik 2004 (11)
                listopad 2004 (11)
                grudzień 2004 (14)
            2005 (0)
                styczeń 2005 (14)
                luty 2005 (8)
                marzec 2005 (11)
                kwiecień 2005 (17)
                maj 2005 (4)
                czerwiec 2005 (8)
                lipiec 2005 (12)
                sierpień 2005 (6)
                wrzesień 2005 (6)
                październik 2005 (9)
                listopad 2005 (7)
                grudzień 2005 (15)
            2006 (0)
                styczeń 2006 (18)
                luty 2006 (5)
                marzec 2006 (18)
                kwiecień 2006 (5)
                maj 2006 (7)
                czerwiec 2006 (7)
                lipiec 2006 (24)
                sierpień 2006 (3)
                wrzesień 2006 (6)
                październik 2006 (4)
                listopad 2006 (8)
                grudzień 2006 (20)
            2007 (0)
                styczeń 2007 (9)
                luty 2007 (7)
                marzec 2007 (19)
                kwiecień 2007 (17)
                maj 2007 (7)
                czerwiec 2007 (26)
                lipiec 2007 (13)
                sierpień 2007 (20)
                wrzesień 2007 (11)
                październik 2007 (5)
                listopad 2007 (14)
                grudzień 2007 (20)
            2008 (0)
                styczeń 2008 (22)
                luty 2008 (7)
                marzec 2008 (14)
                kwiecień 2008 (10)
                maj 2008 (9)
                czerwiec 2008 (12)
                lipiec 2008 (7)
                sierpień 2008 (10)
                wrzesień 2008 (17)
                październik 2008 (7)
                listopad 2008 (10)
                grudzień 2008 (9)
            2009 (0)
                styczeń 2009 (27)
                luty 2009 (15)
                marzec 2009 (12)
                kwiecień 2009 (10)
                maj 2009 (9)
                czerwiec 2009 (5)
                lipiec 2009 (45)
                sierpień 2009 (15)
                wrzesień 2009 (4)
                październik 2009 (15)
                listopad 2009 (18)
                grudzień 2009 (32)
            2010 (0)
                styczeń 2010 (8)
                luty 2010 (10)
                marzec 2010 (19)
                kwiecień 2010 (6)
                maj 2010 (16)
                czerwiec 2010 (14)
                lipiec 2010 (33)
                sierpień 2010 (6)
                wrzesień 2010 (11)
                październik 2010 (12)
                listopad 2010 (10)
                grudzień 2010 (23)
            2011 (0)
                styczeń 2011 (4)
                luty 2011 (9)
                marzec 2011 (10)
                kwiecień 2011 (9)
                maj 2011 (23)
                czerwiec 2011 (12)
                lipiec 2011 (16)
                sierpień 2011 (7)
                wrzesień 2011 (16)
                październik 2011 (9)
                listopad 2011 (20)
                grudzień 2011 (23)
            2012 (0)
                styczeń (15)
                luty (11)
                marzec (13)
                kwiecień (14)
                maj (22)
                czerwiec (10)
                lipiec (33)
                sierpień (40)
                wrzesień (17)
                październik (15)
                listopad (7)
                grudzień (23)
            2013 (0)
                styczeń (19)
                luty (11)
                marzec (10)
                kwiecień (5)
                maj (23)
                czerwiec (5)
                lipiec (14)
                sierpień (28)
                wrzesień (10)
                październik (12)
                listopad (11)
                grudzień (26)
            2014 (232)
            2015 (96)
    Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego (0)
        Posiedzenia Komisji Stałych (0)
            2015 (0)
        Skład komisji stałych Rady Powiatu Wągrowieckiego (1)
        Plan pracy Rady Powiatu (1)
        Materiały na sesje (6)
            2015 (0)
        Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu (0)

Starosta
    Status prawny (1)

Powiatowe jednostki organizacyjne
    Służby, inspekcje i straże (0)
        Komenda Powiatowa Policji (1)
        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (1)
            Kadra kierownicza (1)
                Oświadczenia majątkowe (0)
                    2008 (2)
                    2007 (2)
                    2009 (2)
            Podstawa prawna działania (1)
            Historia (2)
            Regulamin Organizacyjny (1)
            Majątek (1)
            Załatwianie spraw - skargi i wnioski (1)
            Akty normatywne (1)
            Wykaz umów i porozumień (1)
        Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna (1)
        Powiatowy Inspektorat Weterynarii (1)
        Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (3)
            Wnioski do pobrania (7)
    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (1)
        Starostwo Powiatowe (1)
        Powiatowy Urząd Pracy (1)
        Powiatowy Zarząd Dróg (1)
            Status prawny (1)
            Zadania i obowiązki (1)
            Załatwianie spraw (1)
            Majątek (1)
            Regulamin organizacyjny (1)
            Wykaz ewidencji dróg powiatowych (1)
            Wnioski do pobrania (1)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)
        Dom Pomocy Społecznej (1)
        I Liceum Ogólnokształcące (1)
        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (1)
        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (1)
        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (1)
        Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (1)
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (1)
        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (1)
        Bursa Szkolna (1)
        Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (1)
        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1)
        Ognisko Pracy Pozaszkolnej (1)
        Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych (1)
    Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych (0)
        Zespół Opieki Zdrowotnej (1)
        Powiatowa Biblioteka Publiczna (1)
    Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15) (0)
        Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (1)
        Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych (1)
        Stowarzyszenie Poszkodowanych Polaków przez III Rzeszę Niemiecką (1)

Powiat
    Załatwianie spraw w Starostwie (1)
        Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia (7)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Architektury i Budownictwa (5)
            Informacje o wydanych pozwoleniach na budowę (85)
            Obwieszczenia, ogłoszenia (4)
        Wydział Europejski i Rozwoju (2)
        Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (24)
            EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (1)
            POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (1)
            POWIATOWY ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (1)
            ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI (1)
            NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POD ZABUDOWANIAMI I DZIAŁEK EMERYTALNYCH, KTÓRE WCHODZIŁY W SKŁAD GOSPODARSTW R (1)
            ODPŁATNE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (1)
            SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ (1)
            UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA (1)
            AKTUALIZACJA I NALICZANIE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (1)
            PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA i POWIATU W TRWAŁY ZARZĄD (1)
            ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE OBCIĄŻEŃ Z DZIAŁÓW III I IV KSIĄG WIECZYSTYCH (1)
            ZAŚWIADCZENIA O ISTNIENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (1)
            ZAŚWIADCZENIA O ISTNIENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO, MAJĄTKU ZIEMSKIEGO LUB ZAKŁADU PRACY BĘDĄCYCH W CZASIE OKUPACJI POD ZARZĄDEM NIE (1)
            GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW (1)
            WYŁACZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ (1)
            WPROWADZANIE ZMIAN W OPERACIE EWIDECJI GRUNTÓW - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTU (1)
            SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA i POWIATU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ I W PRZETARGU (1)
            PRZETARG (1)
            WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH (1)
        Wydział Komunikacji (2)
            Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego (1)
            Stacje kontroli pojazdów oraz uprawnienia diagnostów (2)
            Ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja instruktorów (2)
            Rejestracja pojazdów (1)
            Uprawnienia do kierowania pojazdami (1)
            Karta parkingowa (1)
            Ewidencje - działalność regulowana (6)
        Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (1)
            Informacje (20)
            Gospodarka wodna (2)
            Ochrona powietrza (3)
            Pozwolenia zintegrowane (1)
            Gospodarowanie odpadami (5)
            Górnictwo i geologia (4)
            Rybactwo śródlądowe (3)
            Leśnictwo (6)
            Łowiectwo (2)
            Ochrona przyrody (2)
            Zawiadomienia (18)
        Wydział Organizacyjny (2)
        Wydział Oświaty (8)
            Informacje (3)
    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (1)
    Przetargi (0)
        Otwarte (1)
        Rozstrzygnięte (25)
        Unieważnione (4)
    Majątek Powiatu (10)
    Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu (18)
        Informacje o osiągnięciach przygotowane przez organizacje pozarządowe (3)
        Tryb pozakonkursowy - "MAŁE GRANTY" (1)
            Archiwum (7)
        Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego (1)
        Organizacje pożytku publicznego (1)
        Inicjatywy lokalne (1)
    Konsultacje aktów prawa miejscowego (4)
        Konsultacja aktu prawa miejscowego 2010 (5)
        Konsultacja aktu prawa miejscowego 2011 (5)
        Konsultacja aktu prawa miejscowego 2012 (7)
        Konsultacja aktu prawa miejscowego 2013 (6)
        Konsultacja aktu prawa miejscowego 2014 (4)
        Konsultacja aktu prawa miejscowego 2015 (2)
        Konsultacje społeczne projektu uchwały o budżecie obywatelskim (1)
    Ochrona Zdrowia (9)
        Wykaz świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ na 2015 r. (14)
        Konkurs ofert na realizację zadania pn. " Program profilaktyki raka prostaty". (4)
        Wykaz aptek w powiecie wągrowieckim (1)

Finanse Powiatu
    Budżet powiatu na 2015 rok (1)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
        Archiwum (0)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 - 2021 (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2022 (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2022 (2)
    Sprawozdawczość budżetowa (6)
        Bilans (1)
        Archiwum (13)
    Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (28)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Regulamin Organizacyjny Starostwa (1)
    Akty prawa miejscowego (18)
    Strategia rozwoju (2)
    Plan Rozwoju Lokalnego (5)
    Wieloletni Plan Inwestycyjny (2)
    Inne (0)

Informacje
    Aktualności (60)
    Nabór pracowników (9)
        Archiwum (0)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Archiwum (5)
    Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa (1)
    Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych (1)

Oświadczenia Majątkowe
    Oświadczenia Radnych (0)
        Archiwum (0)
            za 2010 rok (1)
            za 2009 rok (1)
            za 2008 rok (1)
            za 2007 rok (1)
            za 2006 rok (4)
            za 2005 rok (1)
            za 2004 rok (1)
            za 2003 rok (1)
            za 2011 rok (1)
            za 2002 rok (19)
        za 2012 rok (1)
        za 2013 rok (1)
    Oświadczenia Członków Zarządu (0)
        za 2012 rok (1)
        za 2013 rok (1)
        Archiwum (0)
            za 2010 rok (1)
            za 2009 rok (1)
            za 2008 rok (1)
            za 2007 rok (1)
            za 2006 rok (2)
            za 2005 rok (1)
            za 2004 rok (1)
            za 2011 rok (1)
            za 2003 rok (1)
            za 2002 rok (5)
    Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik (1)
        za 2012 rok (2)
        za 2013 rok (2)
        Archiwum (0)
            za 2011 rok (2)
            za 2010 rok (2)
            za 2009 rok (2)
            za 2008 rok (2)
            za 2007 rok (2)
            za 2006 rok (2)
            za 2005 rok (2)
            za 2004 rok (2)
            za 2003 rok (2)
            za 2002 rok (2)
    Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu (0)
        za 2012 rok (1)
        za 2013 rok (1)
        Archiwum (0)
            za 2011 rok (1)
            za 2010 rok (1)
            za 2009 rok (1)
            za 2008 rok (1)
            za 2007 rok (2)
            za 2006 rok (3)
            za 2005 rok (1)
            za 2004 rok (1)
            za 2003 rok (1)
            za 2002 rok (18)
    Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego (0)
        za 2012 rok (1)
        za 2013 rok (1)
        Archiwum (0)
            za 2011 rok (1)
            za 2010 rok (1)
            za 2009 rok (1)
            za 2008 rok (1)
            za 2007 rok (2)
            za 2006 rok (3)
            za 2005 rok (1)
            za 2004 rok (1)
            za 2003 rok (1)
            za 2002 rok (8)
    Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty (0)
        za 2012 rok (1)
        za 2013 rok (1)
        Archiwum (0)
            za 2011 rok (1)
            za 2010 rok (1)
            za 2009 rok (1)
            za 2008 rok (1)
            za 2007 rok (1)
            za 2006 rok (3)
            za 2005 rok (1)
            za 2004 rok (1)
            za 2003 rok (1)
            za 2002 rok (11)
    Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji (2)
    Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania (2)

Wybory 2014
    Wyniki wyborów (2)
    Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu (1)
    Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego (1)
    Okręgi wyborcze i liczba radnych (1)
    Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy (1)
    Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych (4)
    Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów (1)
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile (1)
    Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu (2)

Wybory 2010
    Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r. (1)
    Kalendarz wyborczy (1)
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile (2)
    Skład Powiatowej Komisji Wyborczej (1)
    Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej (1)
    Uchwały PKW (3)
    Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku (2)
    Wyniki wyborów samorządowych 2010 (2)

SPRAWY W STAROSTWIE
    SPRAWY (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)