Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2007 » kwiecień 2007

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 73/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia i przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu z wykonania budżetu powiatu wągrowieckiego za 2006 rok
  UCHWAŁA Nr 72/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 71/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
  UCHWAŁA Nr 70/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 69/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 68/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA Nr 67/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie : zatwierdzenia projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu pt.: "START" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  UCHWAŁA Nr 66/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu pt.: "POWRÓT" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  UCHWAŁA Nr 65/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
  UCHWAŁA Nr 64/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Akacjowej w Wągrowcu na odcinku 71 m
  UCHWAŁA Nr 63/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec na obszarze działek o nr ewid. 163/1, 165/1, 157/1, 158, 159
  UCHWAŁA Nr 62/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec na obszarze działki o nr ewid. 119
  UCHWAŁA Nr 61/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec na obszarze działek o nr ewid.: 5, 6, 7/2, 118
  UCHWAŁA Nr 60/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Niedźwiedziny na obszarze działki o nr ewid. 70/1
  UCHWAŁA Nr 59/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rościnno na obszarze działek o nr ewid.: 144/2, 144/3,144/4
  UCHWAŁA Nr 58/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi publicznej w granicach działek nr 2839, 2842/8, 5065, 5082/1-2, 2836/37, 2836/39-41, ...
  UCHWAŁA Nr 57/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Dalekiej w Wągrowcu w branżach: drogowej, elektrycznej (oświetlenie ulicy)