Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Finanse Powiatu » Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Artykuły
  Uchwała nr SO.0954/40/14/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2014 rok
  Uchwała nr SO.0951/9p/14/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 13 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała nr SO-0952/34/14/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok
  Uchwała nr SO-0957/34/14/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała nr SO-0953/43/14/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 23 września 2014 r.
  Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez powiat wagrowiecki
  Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania deficytu ustalonego w wyniku zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok
  Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wagrowieckiego za 2013 rok
  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu wągrowieckiego
  Uchwała nr SO-0957/42/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała nr SO-0952/42/14/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok
  Uchwała nr SO-0953/20/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 9 września 2013 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2013 r.
  Uchwała nr SO-0951/29d/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w wyniku zmian uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2013 r.
  Uchwała nr SO-0954/23/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wągrowieckiego za 2012 rok
  Uchwała nr SO-0951/22p/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała nr SO-0957/12/14/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 26 listopada 2012 r.
  Uchwała nr SO-0952/12/14/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 26 listopada 2012 r.
  Uchwała nr SO-0953/21/14/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 września 2012 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2012 roku
  Uchwała nr SO-0954/36/14/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2011 rok
  Uchwała nr SO-0951/10p/14/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Powiat Wągrowiecki
  Uchwała nr SO-0957/39/14/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała nr SO-0952/39/14/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  Uchwała nr SO-0953/43/14/Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu powiatu wągrowieckiego za I półrocze 2011 r.
  Uchwała nr SO-0951/33d/14/Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu
  Uchwała nr SO-0954/11/14/Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2010 rok
  Uchwała nr SO-0951/41p/14/Pi/2011Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Powiat Wągrowiecki
  Uchwała Składu Orzekającego Nr SO-0952/I/21/14/Pi/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  Uchwała Składu Orzekającego Nr SO-0952/II/21/14/Pi/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej