Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu

Kategorie
  Protokoły posiedzeń Rady (7)
  Uchwały Rady (12)
  Komisje stałe Rady Powiatu (6)
Artykuły
  Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości przystąpienia miasta Wągrowiec do Spółdzielni Socjalnej
  Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z 27 lutego 2013 roku w sprawie preferencji dla powiatów o najwyższej stopie bezrobocia
  Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z 27 lutego 2013 roku w sprawie optymalizacji połączeń kolejowych na trasie Gołańcz - Wągrowiec - Poznań
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego dot. "Projektu wojewódzkiego planu działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa wielkopolskiego"
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie Programu Naprawy Finansów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu przyjęte podczas IV Sesji w dniu 23 lutego 2011 r.
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego dotyczące obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego dotyczące inicjatywy obchodów 20 rocznicy zwycięstwa wyborczego 4 czerwca 1989r.
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie monitoringu wód powierzchniowych
  Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyspieszenia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie przekazania kwoty 30.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu podjęte podczas XI sesji w dniu 25 lipca 2007 roku
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego sprzeciwiające się objęciu zasięgiem powiatu wągrowieckiego przez delegaturę Urzędu w Pile
  Stanowisko Rady Powiatu Wągrowieckiego sprzeciwiające się likwidacji Biura Paszportowego w StarostwiePowiatowym w Wągrowcu
  Stanowisko Rady Powiatu na temat stanu infrastruktury i gospodarki wodno-melioracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich