Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu

Kategorie
  Informacje o osiągnięciach przygotowane przez organizacje pozarządowe (3)
  Tryb pozakonkursowy - "MAŁE GRANTY" (2)
  Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego (1)
  Organizacje pożytku publicznego (1)
  Inicjatywy lokalne (1)
Artykuły
  Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr 70/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy powiatu wagrowieckiego z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Braki formalne ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. przez organizacje pozarządowe, podlegające uzupełnieniu
  Komisja Konkursowa informuje o terminie otwarcia ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
  Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
  Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - tzw. "małe granty" w 2015 r.
  Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr 3/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. przez organizacje pozarządowe, które podlegają uzupełnieniu
  Komisja Konkursowa informuje o terminie otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
  KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH! Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
  Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr 641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  Braki formalne ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. przez organizacje pozarządowe, które podlegają uzupełnieniu
  Komisja Konkursowa informuje o terminie otwarcia ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.
  Komunikat dla organizacji pożytku publicznego