Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2015

Artykuły
  UCHWAŁA NR 116/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 115/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 114/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 113/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na rok szkolny 2015/2016
  UCHWAŁA NR 112/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2015/2016
  UCHWAŁA NR 111/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu na rok szkolny 2015/2016
  UCHWAŁA NR 110/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rok szkolny 2015/2016
  UCHWAŁA NR 109/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 108/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 maja 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora ZSP Nr 2 w Wągrowcu w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
  UCHWAŁA NR 107/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego prawem rzeczowym - służebnością przesyłu
  UCHWAŁA NR 106/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 maja 2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 maja 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu wągrowieckiego za 2014 rok
  UCHWAŁA NR 103/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 maja 2015r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 102/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 maja 2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 101/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 maja 2015r. w sprawie powołania Pana Rafała Spachacz na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 100/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 99/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR 98/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2015-2022
  UCHWAŁA NR 97/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
  UCHWAŁA NR 96/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania finansowego powiatu wągrowieckiego za 2014 rok
  UCHWAŁA NR 95/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądem w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 94/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 93/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 92/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 91/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 90/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 89/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 88/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 87/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 85/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
  UCHWAŁA NR 84/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 kwietnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgowo - dz. nr 198/2"
  UCHWAŁA NR 83/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 82/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r.
  UCHWAŁA NR 81/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 kwietnia 2015r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  UCHWAŁA NR 80/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka
  UCHWAŁA NR 79/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania PBP i ZOZ za 2014 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu
  UCHWAŁA NR 78/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 77/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia
  UCHWAŁA NR 75/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 74/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 73/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 marca 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
  UCHWAŁA NR 71/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
  UCHWAŁA NR 70/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 69/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2015r. w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek
  UCHWAŁA NR 68/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowiec - zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa w rejonie kompleksu leśnego"
  UCHWAŁA NR 67/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2015r. w sprawie przyznania "Stypendiów Starosty Wągrowieckiego" i określenia listy stypendystów w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR 66/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 marca 2015r. w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu"
  UCHWAŁA NR 65/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 64/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 lutego 2015r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA NR 63/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 62/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR 61/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 60/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 59/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
  UCHWAŁA NR 58/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w rokowaniach o ustalenie ceny wykupu działki nr 106/2 o pow. 0,1900 ha położonej w Pawłowie Żońskim
  UCHWAŁA NR 57/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 lutego 2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 56/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia II konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym
  UCHWAŁA NR 55/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie przekazania do zaopiniowania wzoru łańcucha herbowego Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 54/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 53/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 52/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 51/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 50/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 49/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 lutego 2015r. w sprawie trybu postępowania w przypadku przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej
  UCHWAŁA NR 46/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 45/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR 44/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w organach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
  UCHWAŁA NR 43/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 stycznia 2015r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej za pobyt w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 42/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  UCHWAŁA NR 41/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 sztuk serwerów wraz ze skonfigurowanym oprogramowaniem
  UCHWAŁA NR 40/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 39/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pokoi hotelowych znajdujących się budynku administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 37/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 36/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 stycznia 2015r. w sprawie odwołania Pani Emilii Jagat ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 35/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 34/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  UCHWAŁA NR 33/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r.
  UCHWAŁA NR 32/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych na 2015 r
  UCHWAŁA NR 31/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu - Pani Elżbiecie Rożnowskiej
  UCHWAŁA NR 30/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 29/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 28/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 27/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 15 stycznia 2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 26/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 stycznia 2015r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań
  UCHWAŁA NR 25/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok
  UCHWAŁA NR 24/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 23/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
  UCHWAŁA NR 22/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
  UCHWAŁA NR 21/2015 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu