Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2009 » październik 2009

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 489/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 488/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Eweliny Szulc do przeprowadzenia kontroli liczby uczniów w Szkole Kosmetycznej Akademia Prentki w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 487/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Karoliny Krenz do przeprowadzenia kontroli liczby uczniów w Szkole Kosmetycznej Akademia Prentki w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 486/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Eweliny Szulc do przeprowadzenia kontroli liczby uczniów w Szkole Policealnej dla Dorosłych "Szkoleniowiec"
  UCHWAŁA Nr 485/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Karoliny Krenz do przeprowadzenia kontroli liczby uczniów w Szkole Policealnej dla Dorosłych "Szkoleniowiec"
  UCHWAŁA Nr 484/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 483/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 482/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bonowskiego
  UCHWAŁA Nr 481/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2009 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową udziału w nieruchomościach położonych w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej
  UCHWAŁA Nr 480/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 października 2009 roku w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nr od 373/2009 do 379/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Sławicy
  UCHWAŁA Nr 479/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa
  UCHWAŁA Nr 478/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 października 2009 roku w sprawie likwidacji środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 477/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 października 2009 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
  UCHWAŁA Nr 476/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Dębiec
  UCHWAŁA Nr 475/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 października 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości