Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2008 » wrzesień 2008

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 300/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 września 2008 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulic: S.Mikołajczyka, K.Bonowskiego, W.Kowalskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 299/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Wągrowieckiego z zakresu pomocy społecznej
  UCHWAŁA Nr 298/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok
  UCHWAŁA Nr 297/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Raczkowo dla działki nr 34
  UCHWAŁA Nr 296/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Niedźwiedziny dla działki nr 139/3 oraz dla działek nr 140/2 i 140
  UCHWAŁA Nr 295/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Pawłowo Skockie dla działki nr 294
  UCHWAŁA Nr 294/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części miasta Skoki dla działki nr 70/1
  UCHWAŁA Nr 293/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Wągrowiec do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA Nr 292/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu na rzecz Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
  UCHWAŁA Nr 291/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 września 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół w Wapnie
  UCHWAŁA Nr 290/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Taszarowo w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 289/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 288/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 września 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marcinkowo" w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 287/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta i gminy Skoki do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA Nr 286/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 września 2008 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 285/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta i gminy Gołańcz do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA Nr 284/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2008"