Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2013 » marzec

Artykuły
  UCHWAŁA NR 442 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 441 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 440 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania PBP i ZOZ za 2012 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia powiatu
  UCHWAŁA NR 439 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez ZOZ w Wągrowcu projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Wewnętrznym"
  UCHWAŁA NR 438 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 437 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 436 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa
  UCHWAŁA NR 435 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 marca 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Wągrowieckiego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stępuchowo gm. Damasławek
  UCHWAŁA NR 434 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 14 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia II konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
  UCHWAŁA NR 433 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 marca 2013r. w sprawie przyznania "Stypendiów Starosty Wągrowieckiego" i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów