Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiatowe jednostki organizacyjne » Służby, inspekcje i straże » Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej » Wykaz umów i porozumień Wersja do druku

Wykaz umów i porozumień

WYKAZ UMÓW I POROZUMIEŃ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WĄGROWCU

WG STANU NA DZIEŃ 25 czerwca 2008 r.

Lp.

Pełna nazwa aktu

Data podpisania

1.

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Rejonowym PSP w Wągrowcu, Urzędem Miasta i Gminy w Gołańczy, a OSP Gołańcz w sprawie włączenia jednostki OSP Gołańcz do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

3.01.1995 r.

2.

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Rejonowym PSP w Wągrowcu, Urzędem Gminy w Damasławku, a OSP Damasławek w sprawie włączenia jednostki OSP Damasławek do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

28.01.1995 r.

3.

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Rejonowym PSP w Wągrowcu, Urzędem Gminy w Wągrowcu, a OSP Łekno w sprawie włączenia jednostki OSP Łekno do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

10.04.1995 r.

4.

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Rejonowym PSP w Wągrowcu, Urzędem Gminy w Wapnie, a OSP Wapno w sprawie włączenia jednostki OSP Wapno do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

7.03.1996 r.

5.

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Rejonowym PSP w Wągrowcu, Urzędem Miasta w Wągrowcu, a OSP W Wągrowcu w sprawie włączenia jednostki OSP Wągrowiec do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

22.03.1996 r.

6.

Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Gołańczy, jednostką OSP w Panigrodzu, a Komendą Rejonową  PSP w Wągrowcu sprawie włączenia jednostki OSP Panigródz do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

21.03.1996 r.

7.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Handlowo-Usługowym „RAL” w Poznaniu na sprzedaż olejów przepracowanych.

4.01.1999 r.

8.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Rejonowym Urzędem Poczty w Pile z siedzibą w Trzciance na świadczenie usług pocztowych.

1.04.1999 r.

9.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP W Wągrowcu, a Telekomunikacją Polską S.A na dzierżawę łącza telekomunikacyjnego.

24.05.1999 r.

10.

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych.

21.03.2000 r.

11.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu na dostawę wody oraz odbiór ścieków.

4.12.2000 r.

12.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Zakładem Usługowo-Handlowym „SUPOMAN” w Wągrowcu na przeglądy i konserwację sprzętu p.poż.

3.01.2002 r.

13.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A, w Płocku na bezgotówkową sprzedaż paliw

8.02.2002 r.

14.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP W Wągrowcu, a ADSUM SECURITY w Wągrowcu na konserwację systemu alarmowego

20.11.2004 r.

15.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP W Wągrowcu , a Telekomunikacją Polską na świadczenie usług telekomunikacyjnych

7.03.2005 r.

16.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP W Wągrowcu , a Telekomunikacją Polską na świadczenie usług Neostrada

7.03.2005r.

17.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP W Wągrowcu, a REMONDIS Sanitech Poznań na wywóz odpadów komunalnych

12.07.2006 r.

18.

Umowa Nr MP/PSP/01/07 zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu a Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych

8.01.2007 r.

19.

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym  PSP w Wągrowcu, a organizacjami związkowymi: NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników Pożarnictwa w sprawie zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych na płace funkcjonariuszy.

29.05.2007 r.

20.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a firmą „Żółć” w Obornikach na monitoring przeciwpożarowy na terenie powiatu wągrowieckiego.

3.08.2007 r.

21.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Polkomtel S.A w Warszawie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

29.08.2007 r.

22.

Zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe  zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym  PSP w Wągrowcu, a organizacjami związkowymi: NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

12.10.2007 r.

23.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A w Warszawie na dostarczanie paliwa gazowego.

2.01.2008 r.

24.

Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu, a Elektromechaniką Dźwigową w Pile na stałą konserwację i naprawę urządzeń dźwigowych

2.01.2008 r.

 


Informację wytworzył: KPPSP w Wągrowcu, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2008-06-30 15:49:38, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2008-06-30 15:51:29, Ostatnia zmiana: 2009-07-06 09:46:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2825