Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2009 » listopad 2009

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 507/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 506/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 505/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 504/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przekazania Gminie Miejskiej Wągrowiec nakładów finansowych
  UCHWAŁA Nr 503/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do zdjęcia z ewidencji środków trwałych i przekazania ENEA w Poznaniu nakładów finansowych
  UCHWAŁA Nr 502/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 501/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 500/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2009 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
  UCHWAŁA Nr 499/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Leszka Spychalskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 498/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Ewy Wawrzyniak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA Nr 497/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg na rzecz ZSP w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 496/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA Nr 495/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Krystiana M. Ziemskiego do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA Nr 494/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA Nr 493/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 492/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 zł
  UCHWAŁA Nr 491/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Mieścisku
  UCHWAŁA Nr 490/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Biniewskiego - Dyrektora I LO w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją Partnerskiego Projektu Comenius