Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » PRZETARG Wersja do druku

PRZETARG


I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.        Dowód wpłaty wadium.

2.        Oferta jeśli przetarg pisemny.

3.        Zobowiązanie osób, którym przysługuje uprawnienie określone w art. 212 ust. 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  do wpłacenia kwoty równej wysokości wadium jeżeli uchylą się od zawarcia umowy notarialnej.

4.       W przypadku osób wymienionych w pkt. 3 oryginał decyzji lub zaświadczenie o posiadaniu przedmiotowych uprawnień.

II. OSOBY UPRAWNIONE

1.        Osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości i terminie przewidzianym w ogłoszeniu o przetargu i złożą ofertę (jeśli przetarg pisemny).

2.       Osoby fizyczne (właściciel nieruchomości pozostawionych poza granicami kraju, osoba wskazana przez właściciela uprawniona do dziedziczenia ustawowego lub wszyscy spadkobiercy właściciela łącznie lub jeden z nich wskazany przez pozostałych) posiadające uprawnienia z art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 roku, Dz. U. nr 102, poz. 651) po spełnieniu warunków przewidzianych w ogłoszeniu o przetargu (dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa).

III. OPŁATY
nie pobiera się


IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
od dnia ogłoszenia o przetargu – nie dłużej niż 2 tygodnie

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1

Telefon kontaktowy: (0 prefix 67) 286 05 45 (Skarb Państwa), 0 prefix 67) 286 05 42 (Powiat)


VI. TRYB ODWOŁAWCZY
nie ma


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-05 13:02:28, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-05 13:02:50, Ostatnia zmiana: 2011-06-10 10:57:01, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2733