Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2009 » luty 2009

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 371/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 344/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  UCHWAŁA Nr 370/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 369/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009r.
  UCHWAŁA Nr 368/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w rokowaniach o ustalenie ceny wykupu nieruchomości gruntowych w m. Sławica
  UCHWAŁA Nr 367/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej i form ich zlecania organizacjom pozarządowym
  UCHWAŁA Nr 366/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 331/2008 Zarządu z dnia 08 stycznia 2009 r. dotyczącej realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
  UCHWAŁA Nr 365/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 364/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej
  UCHWAŁA Nr 363/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej na terenie gminy Barcin w Powiecie Żnińskim dotychczasowej kategorii
  UCHWAŁA Nr 362/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg
  UCHWAŁA Nr 361/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 360/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA Nr 359/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 358/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do zdjęcia z ewidencji środków trwałych i przekazania ENEA nakładów finansowych
  UCHWAŁA Nr 357/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu