Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2006

Artykuły
  Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ...
  Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2007 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
  Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego ...
  Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego
  Uchwała Nr III/19/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
  Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/216/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Wągrowieckiego
  Uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  Uchwała Nr II/14/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  Uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki , określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  Uchwała Nr II/11/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/10/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr II/9/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego
  Uchwała Nr II/8/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr II/7/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty
  Uchwała Nr II/5/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Wągrowieckiego
  Uchwała Nr II/4/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej, który w wyborach uzyskał kolejno największa liczbę głosów, w miejsce radnego Rady Powiatu ...
  Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XLVIII/263/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wspólnej realizacji przez Powiat Wągrowiecki i Miasto i Gminę Gołańcz zadania pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1555P w miejscowości Chojna”
  Uchwała NR XLVIII/262/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wspólnej realizacji przez Powiat Wągrowiecki i Gminę Mieścisko zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w miejscowości Mieścisko”
  Uchwała NR XLVIII/261/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wspólnej realizacji przez Powiat Wągrowiecki i Miasto i Gminę Skoki zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1698P w miejscowości Jabłkowo”
  Uchwała NR XLVIII/260/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego ...
  Uchwała NR XLVIII/259/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/224/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała NR XLVIII/258/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLVIII/257/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”
  Uchwała NR XLVII/256/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie: przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  Uchwała NR XLVII/255/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/245/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku ...
  Uchwała NR XLVII/254/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Uchwała NR XLVII/253/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLVII/252/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała NR XLVII/251/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XLVII/250/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/216/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała NR XLVII/249/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie utworzenia Technikum w Damasławku i włączenia go do Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
  Uchwała NR XLVI/248/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLVI/247/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - "Stypendia unijne dla studentów...
  Uchwała NR XLVI/246/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - "Stypendia dla uczniów szkół ...
  Uchwała NR XLVI/245/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...
  Uchwała NR XLV/244/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu ...
  Uchwała NR XLV/243/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLV/242/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Wągrowiecki Gminie Miejskiej Wągrowiec wykonanie zadania pn. "Przebudowa chodników w miejscowości Wągrowiec: przy drodze powiatowej nr ...
  Uchwała NR XLV/241/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu ...
  Uchwała NR XLV/240/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu.
  Uchwała NR XLV/239/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  Uchwała NR XLV/238/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
  Uchwała NR XLV/237/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wągrowcu
  Uchwała NR XLV/236/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wągrowcu
  Uchwała NR XLIV/235/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i ...
  Uchwała NR XLIV/234/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/164/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym...
  Uchwała NR XLIV/233/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2003 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ...
  Uchwała NR XLIV/232/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLIII/231/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLIII/230/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego...
  Uchwała NR XLII/229/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
  Uchwała NR XLII/228/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/115/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XLII/227/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Wągrowiecki Gminie Miejskiej Wągrowiec wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Wągrowcu na odcinku 13 mb przy przejeździe ...
  Uchwała NR XLII/226/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/164/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku ...
  Uchwała NR XLII/225/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora ZOZ w Wągrowcu
  Uchwała NR XLII/224/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała NR XLII/223/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLII/222/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XLII/221/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XLII/220/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XLI/219/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/202/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XLI/218/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XLI/217/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/78/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu działań na rzecz wyrównywania ...
  Uchwała NR XLI/216/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2006 roku
  Uchwała NR XL/215/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XL/214/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego ...
  Uchwała NR XL/213/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/115/2004 Rady Powiatu Wągrowickiego z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XL/212/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/83/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Uchwała NR XXXIX/211/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/205/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej ...
  Uchwała NR XXXIX/210/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok
  Uchwała NR XXXIX/209/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok