Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Wersja do druku

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WĄGROWCU

PODGiK w Wągrowcu jest częścią Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
tel. (067) 26 80 548
e-mail podgik@wagrowiec.pl

Zespół

Sławomir Brodowski - Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 2 (parter)
tel. (067) 26 80 540

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 03

-  Wioleta Rutkowska                                         tel. (067) 26 80 548
-  Jagoda Wyrzykowska – Dębska                  tel. (067) 26 80 548
-  Marta Radecka                                                tel. (067) 26 80 548

-  Maria Piwosz                                                   tel. (067) 26 80 546

-  Aleksandra Radecka                                     tel. (067) 26 80 548

Pracownia numeryczna:

- Patrycja Gaca                       tel. (067) 26 80 547

- Radosław Sebastyański    tel.(067) 26 80 547

Ewidencja Gruntów i Budynków
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 4 (parter)

- Elżbieta Zawol                      tel. (067) 26 80 543

- Renata Grieger                    tel. (067) 26 80 543

- Grażyna Lamch                    tel. (067) 26 80 543


Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9.00-14.00
pok. nr 5 (parter)

- Wiesława Lewandowska     tel. (067) 26 80 541

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

I. Zakres usług

- wykonywanie wypisów z rejestru gruntów
- udostępnianie kopii map ewidencyjnych
- udostępnianie kopii map zasadniczych
- obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego


II. Cennik usług 

Cennik usług opiera się o Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5.06.2014r. (DZ.U. 2014, poz. 897).

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu na podstawie art.40d, pkt3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.1989r z późniejszymi zmianami.

III. Terminy załatwiania spraw

-
bez zbędnej zwłoki
- przygotowanie materiałów (sporządzenie kserokopii, światłokopii, wydruków) do 30 dni.

Załączone dokumenty
  Wniosek o udostępnienie danych (56.9kB) pobierz pokaż
  P1 (371.6kB) pobierz pokaż
  P2 (279.8kB) pobierz pokaż
  P3 (249.9kB) pobierz pokaż
  P4 (387kB) pobierz pokaż
  P5 (263kB) pobierz pokaż
  P6 (253.1kB) pobierz pokaż
  P7 (223.7kB) pobierz pokaż
  P8 (279.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: PODGiK, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-05 13:06:09, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-05 13:07:17, Ostatnia zmiana: 2015-03-19 10:52:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 14888