Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2012 » grudzień

Artykuły
  UCHWAŁA NR 402 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 401 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 400 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 399 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 398 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 397 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 396 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 395 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 394 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 393 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 392 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 391 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 390 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 389 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu
  UCHWAŁA NR 388 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych przez Gminę Wapno
  UCHWAŁA NR 387 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Widzińskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 386 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 385 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 384 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach
  UCHWAŁA NR 383 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 382 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół
  UCHWAŁA NR 381 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
  UCHWAŁA NR 380 /2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym