Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2013 » styczeń

Artykuły
  UCHWAŁA NR 421 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
  UCHWAŁA NR 420 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 419 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu - Pana Jarosława Berendta do wykonania czynności związanych z realizacją umowy
  UCHWAŁA NR 418 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu - Pani Barbary Balcerzak do wykonania czynności związanych z realizacją umowy
  UCHWAŁA NR 417 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - Pani Katarzyny Wiśniewskiej do wykonania czynności związanych z realizacją umowy
  UCHWAŁA NR 416 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu - Pani Elżbiecie Rożnowskiej
  UCHWAŁA NR 415 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2012 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  UCHWAŁA NR 414 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych
  UCHWAŁA NR 413 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 stycznia 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska
  UCHWAŁA NR 412 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 411 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 410 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 stycznia 2013r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 409 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 408 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 10 stycznia 2013r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
  UCHWAŁA NR 407 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 406 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 10 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 405 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 3 stycznia 2013r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 404 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 3 stycznia 2013r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 403 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 3 stycznia 2013r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy