Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » sierpień 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 345/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego budowy budynku garażowo-gospodarczego na działce nr 909 położonej w Mieścisku przy ul. Kusocińskiego 13
  UCHWAŁA NR 344/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 330/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 5 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ...
  UCHWAŁA NR 343/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004 roku W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe na działce nr 86/4 ...
  UCHWAŁA NR 342/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004 roku W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 1873 położonej w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 1 dotyczącej rozbudowy istniejącego lokalu ...
  UCHWAŁA NR 341/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004 roku W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 730/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej 51 dotyczącej nadbudowy budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 340/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004 roku W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 720/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej 37 dotyczącej nadbudowy budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 339/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc wrzesień 2004 r.
  UCHWAŁA NR 338/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2004r w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2004 roku
  UCHWAŁA NR 337/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 sierpnia 2004 roku. W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działek o numerach 47 i 48 położonych w Jaworówku, gm. Wągrowiec
  UCHWAŁA NR 336/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Izabeli Napiecek do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 335/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11.08.04r w sprawie dokonania darowizny dla SKOPS
  UCHWAŁA NR 334/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie użyczenia przez Powiat Wągrowiecki pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 55 Miejskiemu Domowi Kultury w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 333/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego zmiany przeznaczenia budynku gospodarczego na warsztat blacharski oraz budowę wiaty na działce ...
  UCHWAŁA NR 332/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/99 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do Komisji ...
  UCHWAŁA NR 331/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 242/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie harmonogramów realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Planu ...
  UCHWAŁA NR 330/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 329/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Mieścisku, rejon ul. Św. Wojciecha
  UCHWAŁA NR 328/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 1996/2 położonej w Wągrowcu przy ul. Pałuckiej 2 dotyczącej przeznaczenia lokalu użytkowego na ...
  UCHWAŁA NR 327/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący podziału działki nr 214/1 położonej w Sarbii - Gmina Mieścisko z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
  UCHWAŁA NR 326/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej rozbudowy budynku mieszkalnego o wiatrołap i kotłownię z jednoczesnym wyznaczeniem zasad podziału ...
  UCHWAŁA NR 325/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku gospodarczego z przyległą wiatą na działce nr 123/1 położonej we wsi Brzezno Stare
  UCHWAŁA NR 324/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. odbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej, budowa ...
  UCHWAŁA NR 323/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący budowy budynków chlewni i obory na działce nr 243 położonej w Sarbii
  UCHWAŁA NR 322/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący rozbudowy budynku mieszkalnego na działce nr 508 położonej w Mieścisku
  UCHWAŁA NR 321/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczący budowy budynku garażowo-gospodarczego na działce nr 629/1 położonej w Wieli - Gmina Mieścisko