Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2008

Artykuły
  Uchwała Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXVI/165/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XXVI/164/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
  Uchwała Nr XXVI/163/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XXV/161/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXV/160/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie "Programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXV/159/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  Uchwała Nr XXV/158/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  Uchwała Nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zgłoszenia przedstawiciela powiatu wągrowieckiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia
  Uchwała Nr XXIV/156/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu nr XXIII/141/2008 z dnia 24 września 2008r. w spr. pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrow. kat.dróg powiatowych
  Uchwała Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XXIV/154/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z 21 grudnia 2007r w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007
  Uchwała Nr XXIV/153/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  Uchwała Nr XXIV/152/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/132/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała Nr XXIV/151/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie "Programu Zdrowotnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2008 - 2011".
  Uchwała Nr XXIV/149/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Programu Europejskiego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1
  Uchwała Nr XXIV/148/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/102/2008 Rady z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2008r
  Uchwała Nr XXIII/147/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XXIII/146/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXIII/145/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Marco Pablo Spółki z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVIII/107/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXIII/144/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
  Uchwała Nr XXIII/143/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Skarbu Państwa
  Uchwała Nr XXIII/142/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  Uchwała Nr XXIII/141/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  Uchwała Nr XXII/138/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec
  Uchwała Nr XXII/137/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXII/135/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższ. wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w zł. dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jedn. organiz. jednostek samorz.teryt.
  Uchwała Nr XXII/134/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/181/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej
  Uchwała Nr XXI/133/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty długoterminowych: pożyczki, kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze procedury przetargowej
  Uchwała Nr XXI/132/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała Nr XXI/131/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XXI/130/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  Uchwała Nr XXI/129/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie nadania imienia Stanisława Mikołajczyka szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXI/128/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania Gminie Damasławek szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
  Uchwała Nr XXI/127/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2007 Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dodatków do wynagrodzenia
  Uchwała Nr XXI/126/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXI/125/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia na lata 2008 - 2013
  Uchwała Nr XX/124/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XX/123/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Fundacji "Pomoc Dzieciom Wiejskim" w Bliżycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  Uchwała Nr XX/122/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  Uchwała Nr XX/121/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  Uchwała Nr XX/120/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
  Uchwała Nr XX/119/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XX/118/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/115/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zarządzania niektórymi drogami powiatowymi
  Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec
  Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora ZOZ w Wągrowcu
  Uchwała Nr XIX/114/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok.
  Uchwała Nr XIX/113/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrow. z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia Wielolet. Planu Inwest. Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004-2009.
  Uchwała Nr XIX/112/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego za 2007 rok.
  Uchwała Nr XIX/111/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XIX/110/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społ. polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze.
  Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu w 2007 roku.
  Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie w 2007
  Uchwała Nr XVIII/107/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i rzekach w granicach powiatu wągrowieckiego
  Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przekazania do realizacji Gminie Mieścisko zadania pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1652P w m. Popowo Kościelne"
  Uchwała Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Wągrowieckim za rok 2007.
  Uchwała Nr XVIII/103/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określania warunków zwalniania z opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2008 roku
  Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2007.
  Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok
  Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
  Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Lokalnego, ustalenia jej składu osobowego i wyboru jej Przewodniczącego
  Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - "Multimodalne Centrum ...
  Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia zadania i zawarcia porozumienia administracyjnego
  Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok.
  Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok