Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa » Zawiadomienia

Artykuły
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie zminy wydanego pozwolenia wodnoprawnego OS. 6223-40-06 - UG Wapno
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ziemn. stawu rybnego w m. Wiatrowo, dz. nr 7-1 - M., B. Bartkowiak, Wiatrowo
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ziemn. stawu rybnego w m. Rgielsko, dz. nr 355-19 - W. Gryczka, W-c
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym przeznaczonej do wytwarzania etanolu
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego -J. Szczublewski, zam. Turza
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ziemn. stawu rybnego w m. Rybowo, dz. nr 328 - Sł. Winiecki, Rybowo
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - BGW WPH Sp. z o.o. Poznań, ZPEiP, Rabczyn 55
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ZWiK w Skokach
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji przeznaczonych do produkcji pasz
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ziemn. stawu rybnego w m. Panigródz - W. Stachowiak
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Webtouch Sp. z o.o., Poznań
  Zawiadomienie o wszcz. post. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wagrowiec