Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2012 » lipiec

Artykuły
  UCHWAŁA NR 300/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 299/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Wągrowiecki kredytu
  UCHWAŁA NR 298/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kalki - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 297/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Bartosza Seidler - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 296/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bernadety Jóźwiak - Szulc - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 295/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jacka Mianowskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 294/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych
  UCHWAŁA NR 293/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Echaust - Strzeleckiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 292/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Kamienieckiej - Cyranek - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 291/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Wucka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 290/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Twardowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 289/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Żanety Budzińskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 288/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Witkowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 287/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Nowickiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 286/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Osuch - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 285/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marleny Zjawińskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 284/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Muszyńskiej - Synoradzkiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 283/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Pałczyńskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 282/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 281/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 280/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 279/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  UCHWAŁA NR 278/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich
  UCHWAŁA NR 277/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 276/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA NR 275/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 274/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 273/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
  UCHWAŁA NR 272/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 271/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 270/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Iwony Brudz - dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przed sądami powszechnymi
  UCHWAŁA NR 269/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Iwony Brudz - dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przed sądami powszechnymi
  UCHWAŁA NR 268/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Iwony Brudz - dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przed sądami powszechnymi