Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2013 » maj

Artykuły
  UCHWAŁA NR 471/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 470/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 469/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 467/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 466/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu za 2012 rok
  UCHWAŁA NR 465/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2012 rok
  UCHWAŁA NR 464/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA NR 463/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 462/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 461/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 460/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 459/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 458/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 457/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 456/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 455/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na rok szkolny 2013/2014
  UCHWAŁA NR 454/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 maja 2013r. w sprawie upoważnienia Iwony Brudz - dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przed sądami
  UCHWAŁA NR 453/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 452/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 451/2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie z dniem 1 września 2013r. nowego zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 450 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  UCHWAŁA NR 449 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 maja 2013r. w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013r.
  UCHWAŁA NR 448 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 maja 2013r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy